Skip to content
Menu
Menu

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. SATICI
ÜNVANI: TARTAN DESIGN ENDÜSTRİYEL TASARIM
ADRES: İnönü Caddesi Sahrayı Cedit Mahallesi 14/B, PK. 34734 Kadıköy / İstanbul
TELEFON: +90 216 410 02 61
E-POSTA: [email protected]

1.2 ALICI:
ADI SOYADI/ ÜNVANI:
ADRES:
TELEFON:
E-POSTA:

2. KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.tartandesign.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, ön bilgilendirme formu ile sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
ALICI, satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Tartan Design sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3. ÜRÜN BİLGİLERİ:
Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli Tartan Design adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

4. ÜRÜNÜN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
4.1. Ürün, kargo şirketi marifetiyle, ALICI`nın ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşmede teslimini talep etmiş olduğu `{`fatura-adresi`}` adresinde `{`kullanici-adi`}` isimli kişiye teslim edilecektir.
4.2. Teslimat masrafları, SATICI aksini belirtmedikçe, ALICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden SATICI sorumlu değildir.
4.3. Teslimat, sipariş edilen ürün üretildikten ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ödemesi yapılan ürünü siparişinden itibaren İstanbul içi 6 hafta Türkiye geneli 8 hafta içerisinde teslim edecektir. SATICI, ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine ödeme yöntemi ile aynı şekilde yahut nakden ve defaten ödenir.
4.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için “Ön Bilgilendirme Formu”nun ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
5.1. ALICI, bildirdiği teslimat adresine ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.
5.2. Ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.
5.3. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
5.5. ALICI`nın kredi kartı ile ödeme yaparak verdiği siparişi cayma hakkını kullanarak veya işbu sözleşmede belirtilen başka herhangi bir sebeple iptal etmesi halinde, ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.3. SATICI, ALICI’nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde (7. maddede sayılan cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler dışında) sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ürünü iade edebileceğini kabul ve beyan etmektedir. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.
6.4. SATICI ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

7. CAYMA HAKKI
ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması yeterli olmakla birlikte cayma hakkının kullanıldığının ispatı ALICI’ya aittir.
Kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanılması halinde;
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde ürünü SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI da cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklere aykırı hareket etmesi halinde SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

9. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

İADE VE DEĞİŞİM
• Satın alınmış ürün tahrip edilmediği, bozulmadığı ve kullanılmadığı sürece teslim tarihinden itibaren 14 günlük süre içerisinde iade edilebilir ve 30 günlük süre içerisinde de değişime konu edilebilir.
• Ürünün kullanılması, faturasının olmaması, ambalajının veya kutusunun bozulması durumlarında kesinlikle iade ve değişim kabul edilmemektedir.
• Ürün alıcısının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.
• Değişim ve İade taleplerinde ilki dışındaki kargo ücretleri ürün alıcısına aittir.İade/Değişim işlemlerinde kargo firmaları ile gönderilen ürünlerin sorumluluğu sipariş veren tarafa aittir. İade ve değişime konu tüm ürünler öncelikle kontrol sürecine alınır ve bize ulaşmasından sonra en fazla 5 iş günü içinde kontrol süresi sona erdirilir. Kontrol neticesinde verilen karar size sms, e-posta veya telefon iletişim araçları ile bildirilir.İade ve değişim işlemlerinin yapılabilmesi için ürünlerin tarafımıza yeniden satılabilir bir şekilde ulaşması gerektiği unutulmamalıdır. Kullanılmış, yıpranmış, orijinal ambalajı zarar görmüş ürünlerin iade/değişim işlemleri yapılmamaktadır.İade/değişim işlemleri sırasında ürününüzü kargoya teslim ettiğinizde kargo firması tarafından sizlere takip numarası verilecektir. Lütfen kargo takip numaranızı kaybetmeyiniz.

TESLİMAT KOŞULLARI
Kişiye özel olan siparişlerinizin üretimi, banka onayı alındıktan hemen sonra başlar ve İstanbul içi 6 hafta Türkiye geneli 8 hafta içerisinde teslim edilir.
Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden size ulaşılır ve siparişiniz hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz. Bu yüzden sitemize vermiş olduğunuz üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması oldukça önemlidir.
Seçtiğiniz ürünlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri tarafından size teslim edilecektir. Satın aldığınız ürünler hazırlanıp kargoya verildiğinde bir teyit e-posta’sı tarafınıza gönderilecektir. Söz konusu bildirimde kargo takip numarası ve kargo şirketinin adı da size iletilecek olup siparişinizin takibini söz konusu kargo firması internet sayfasından yapabileceksinizdir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1- İş bu üyelik sözleşmesi Tartan Design tarafından, www.tartandesign.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2- Sözleşmeyi onaylayan üyelere kampanya ve duyurular düzenli olarak gönderilebilir ve bu üyelerin online alışveriş yapmasına olanak verilir.
3- Üye tarafından kullanılacak şifre kendisi tarafından belirlenir ve yine şifre üye tarafından istenildiğinde değiştirilebilir.
4- Tartan Design üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Her üye kendisinde bulunan bilgiler ölçüsünde güvenliğinden sorumludur. Şirketimiz müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir.
5- www.tartandesign.com.tr, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Her üye için sistem bir e-posta adresine izin vermektedir. O yüzden aynı e-posta ile birden fazla üyelik açılamamaktadır. Üyelik ile yapılabilen işlemlerde sistem kullanıcıdan e-posta adresi ile kendisine özel olan şifrenin girilmesini isteyecektir.
6- www.tartandesign.com.tr, kullanıcı adı ve şifresi doğru şekilde girilmiş olsa bile herhangi bir üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
7- Üye, bu sözleşme ile www.tartandesign.com.tr tarafından kampanya uygulamaları sunulması amacıyla kendisiyle iletişime geçilmesini kabul eder.
8- Üye, www.tartandesign.com.tr ’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, www.tartandesign.com.tr ’in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliği sona erdirebileceğini kabul eder.
9- Üye, tüm hakları Tartan Design’a ait olan ve www.tartandesign.com.tr üzerinde yer alan fotoğraf, resim, bilgi, belge, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği ticari veya başka bir amaçla kopyalamayacağını ve yayınlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
10- www.tartandesign.com.tr herhangi bir zamanda güncelleme, güvenlik, sistemsel sorunlar vb. nedenlerden ötürü sistemin çalışmasını geçici olarak askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması dolayısıyla www.tartandesign.com.tr’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

GİZLİLİK – VERİ GÜVENLİĞİ VE ÇEREZ POLİTİKASI
Tartan Design, müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına önem verir. Tartan Design Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymakta ve aşağıda açıklanan “Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikasını uygulamaktadır. Aşağıdaki maddeler, sitemizde toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi amaçlar için kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihlerinizin yanı sıra kişisel verilerin nasıl güvenceye alındığı, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği ve kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız gibi konuları içermektedir.
Sitemizde kredi kartı işlemi için haberleşmede her aşama güvenlik altına alınmıştır.
Site-Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği
Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standartında gerçekleşmektedir. Sözkonusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır.
Site-Banka Haberleşme Güvenliği
Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka’nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Sözkonusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.
Site içi Veri Güvenliği
Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi , kurum ve kuruluş bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

Toplanan Bilgiler
Hizmetlerimiz ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız durumunda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. Bu açıklamalar çerçevesinde verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için gereklidir:
• İnternet sitesinde ya da uygulamamızda size özel hesabınız oluşturulması için (örn. isminiz, e-posta adresiniz)
• Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişlerinizi işlemek için (örn. isminiz, adresiniz, doğum tarihiniz ve banka bilgileriniz)
• Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numaranız)
• Haber bültenleri ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek için (örn e-posta adresiniz, isminiz ve posta adresiniz)
• Satın aldığınız ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numaranız, adresiniz)
• Sorularınıza cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için (örn. e-posta adresiniz)
• Kişisel bilgilerinizi, size uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına analiz etmek için (örn. adınız, alış-veriş alışkanlıklarınız)
• Çevrimiçi alışveriş için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak için (örn. doğum tarihiniz)
• Hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız ölçüsünde geliştirmek
• Teknolojik altyapımızı standartlaştırmak ve servislerimizi daha rahat/hızlı kullanılabilir duruma getirmek
Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmaz.

Toplanan Bilgilerin Kullanımı
Sitede toplanan bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
• Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak
• Ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek
• Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak
• Trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak
• Sitenin güvenliğini güçlendirmek

Toplanan Bilgilerin Paylaşımı
Sitede toplanan bilgiler, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek amacı ile birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. Hizmet sunan firmalar) ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilmektedir. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve/veya satılmamaktadır. Erşen Ayakkabı sorumluluğunda olan verileriniz en iyi şekilde korunmaktadır.

Cookie (Çerez) Kullanımı
Web sitemizi ziyaretiniz ya da uygulamamızı kullanmanız durumunda bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde kullanılan standart yapıda hazırlanmıştır.
Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz durumunda internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
İnternet sayfaları birden fazla konumda ‘Cookies’ denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, kaynaklarımızın/servis ve hizmetlerimizin kullanıcı için daha etkin, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.
Tarayıcınızı veya uygulamanızı ve buna ait işletim sistemini (iOS, Android,Windows Mobile) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

Bilgilerin Güvenliği
Tartan Design müşterilerinin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.
Sitemiz üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz üzerinde finansal bilgileriniz aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin ‘http’’den ‘https’ bağlandı şeklini aldığını göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
İnternet sitenizin formunda belirttiğim kişisel ve diğer bilgilerimin şirketiniz ile mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına izin veriyorum.